2009, മേയ് 31, ഞായറാഴ്‌ച

എന്റെ കഥക്കു

എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിക്കു-
അക്ഷരങ്ങള്‍ വായനയായ കാലം മുതല്‍ എന്റെ കാല്പനികതകളില്‍ മാലാഖയായവള്‍ക്കു-
സ്വപ്നങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചവള്‍ക്കു-
അക്ഷരങ്ങളെ മാന്ത്രിക സ്പര്‍ശമാക്കി തന്നവളെ-
നിനക്കു സ്നേഹപൂര്‍വം

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ: